photo me_zps45017343.jpg

 

picassoDLCF - RENEGADE Photography

Wednesday, November 22, 2006

                      

  PREVIEW BULONG GRAPIX


PREVIEW OF THE GRAPIX IN MY BOOK, BULONG.
CAN'T HELP STARING AT IT...HABANG GINAGAWA
NG ARTIST....
NAKUKULITAN NA YATA SA AKIN! HEHE.

         Image hosting by Photobucket